Strona Główna        
    Miejsce instalowania ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej

  W stosunku do pozostałej aparatury zabezpieczającej, ograniczniki
klasy B, B+C oraz C powinny być instalowane przed wyłącznikami różnicowoprądowymi od strony zasilania, a za głównymi zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi.
Takie podłączenie zapobiega wyzwoleniu prawidłowo działającego wyłącznika różnicowoprądowego (a tym samym powstaniu przerwy w zasilaniu instalacji) przy zdziałaniu ogranicznika.
Ponadto wyłączniki różnicowoprądowe chronione są w ten sposób przed udarem prądowym w chwili powstania przepięcia.
Odporność udarowa standardowych wyłączników różnicowoprądowych jest mniejsza od odporności ograniczników przepięć i wynosi 250 A.
Ograniczniki warystorowe charakteryzują się prądem upływu, które może powodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego zainstalowanego przed ogranicznikiem.

Strona główna Nasze usługi Porady Galeria Kontakt