Strona Główna        
    Jak powstają przepięcia?

  Większość niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej, które mogą
uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń występuje w wyniku:
- Bliskich lub bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w budynek
- Procesów łączeniowych odbiorników o dużej mocy
- Przepięć spowodowanych elektrycznością statyczną

Przeciążenia mogą osiągać wartość wielokrotnie przekraczającą wytrzymałość udarową urządzeń.
Aby zapobiec ich uszkodzeniu, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej:
B, C, D / klasy I, II, III. Badania wykazały, że uszkodzeni mogą ulec urządzenia,
które znajdują się w obszarze do 1000m od miejsca uderzenia pioruna.
Źródłem zagrożenia dla instalacji elektrycznej oprócz bezpośrednich wyładowań
atmosferycznych w instalację odgromową budynku i napowietrzną linię zasilającą
może być także m. in. Uderzenie pioruna w metalowe elementy ogrodzeń np. coraz częściej spotykane bramy kute.
Przepływ prądu piorunowego przez elementy bramy może powodować przenikanie przepięć do instalacji elektrycznych poprzez domofony i napędy bram.

Strona główna Nasze usługi Porady Galeria Kontakt

design metaksa