Strona Główna        
    Pożary związane z elektrycznością - zapobieganie.

W prasie codziennej często spotyka się informacje, że przyczyną pożaru było "krótkie spięcie" w instalacji elektrycznej.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nie wszystkie pożary powstają z tej przyczyny,
choć wadliwa instalacja elektryczna wykonana nieprawidłowo
lub uszkodzona w trakcie użytkowania i nienaprawiona może stanowić poważne zagrożenie, także pożarowe.
Wszystkie iskrzące miejsca w instalacji, jak gniazdko wtyczkowe z obluzowanymi przewodami, niedokręcone zaciski w wyłącznikach czy oprawach oświetleniowych, zniszczona izolacja mogą przyczynić się do powstania pożaru.

Często przyczyną przegrzania się przewodów, a w efekcie pożaru, może być wadliwy dobór zabezpieczenia, czyli np. tzw. drutowanie bezpieczników instalacyjnych typu topikowego.
Najlepszym środkiem chroniącym przed pożarem jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w domu w należytym stanie.
Niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych uszkodzeń w instalacji i użytkowanie tylko w pełni sprawnego sprzętu i urządzeń elektrycznych zapewni bezpieczeństwo i uchroni przed pożarem.
Należy unikać wszelkiego rodzaju tzw. prowizorek.

Ze względu na częstą zawodność tradycyjnych bezpieczników topikowych,
a także stosunkowo długi czas , by zadziałały, należy dążyć do wymiany ich na wyłączniki nadprądowe i stosować w instalacji wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.
W domu jednorodzinnym główny wyłącznik różnicowoprądowy na prąd nie większy niż 500mA doskonale zabezpiecza przed pożarem, mogącym powstać na skutek uszkodzenia instalacji lub urządzeń elektrycznych.

Strona główna Nasze usługi Porady Galeria Kontakt

design metaksa